Tunel de La Bonaigua
Català  Castellà

Vull Adherir-me    Veure adhesions:  ->   Particulars   -   Altres


MANIFEST PER LA CONSTRUCCIÓ
DEL TUNEL DE LA BONAIGUA

Abans del segle XX un dels passos a peu, per accedir a la Vall d'Aran era el Port de Viella, a uns 2.450m d’altura. Aquest fet convertia la Vall d'Aran en una comarca molt mal comunicada amb la resta de Catalunya, sobretot durant l'hivern, quan el fred feia que el Port de Vielha fos intransitable, a banda del fet que era un camí estret de terra on cap tipus de vehicle motoritzat no hi podia circular. El 1830 Pascual Madoz va tenir la idea de fer aquest túnel ja que la Vall d'Aran gran part de l'any estava incomunicada. El mateix any dos enginyer francesos, Auriol i Partiot van redactar el projecte. No fou fins l'any 1926 aproximadament quan començaren les obres dilatant-se durant 22 anys. El 1948 s’inaugurà havent donat feina igualment durant la guerra civil (1936-1939), i durant la postguerra. És evident l'estalvi de problemes de comunicació amb la resta de Catalunya, tot i que el túnel a l'hivern havia de ser tallat en alguna ocasió per les grans nevades.


Ara fa més de 60 anys que el primer Túnel de Viella fou inaugurat, aquest fet va permetre connectar perfectament la Vall d’Aran amb la resta del territori, mentre l’altre accés, en un principi més important, El Port de la Bonaigua, restava tancat tot l’hivern, des de la primera nevada fins al desgel. Tot i les reivindicacions dels veïns del Pallars Sobirà, demanant una solució a aquest problema, hem vist construir un túnel nou a Viella, inaugurat al desembre del 2007, ben segur era una inversió totalment necessària i urgent degut a la perillositat de l’antic túnel i el gran volum de vehicles que utilitzen aquesta via, però, contents per la inversió feta a la comarca veïna, observem, amb ironia, com passen els anys i no es soluciona el problema, observem, com passen hiverns i el Port de La Bonaigua roman tancat dies i dies amb les repercussions que això comporta, observem, com els Governs han anat canviant de color polític i han anat invertint diners, “fent agonitzar la nostra comarca”, amb mesures per lluitar contra la natura (barreres d’allaus), que podem constatar, any rere any, que no son efectives, recolzem als treballadors que, tot i la maquinària que el Departament de Política Territorial els hi facilita, veuen amb impotència com la climatologia els obliga a retirar-se, observem, amb entusiasme com una important estació d’esquí ens apropa els remuntadors, però des de la vall no podem assegurar-ne l’accés, observem, com hem de traslladar les nostres urgències a l’hospital comarcal de Tremp (a 72 km d’Esterri d’Àneu), quan tenim un Hospital a Viella tant sols a 40 Km, observem, com treballadors que necessiten creuar el Port de La Bonaigua per guanyar-se la vida, no ho poden fer.


Per tot això i més, i cansats d’observar, demanem:

  1. Es recuperi el projecte del Túnel de la Bonaigua, està redactat i tancat en algun calaix del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
  2. S’adeqüi, si s’escau, aquest projecte a les normatives vigents.
  3. Es comenci de manera urgent el procediment d’adjudicació i contractació d’aquestes obres.
  4. Es doni, públicament, un termini de finalització de les obres del Túnel de La Bonaigua, i així poder dir que Les Valls d’Àneu i el Pallars Sobirà han entrat al segle XXI. 

Adhesió

 

* camp obligatori  

  Nom i Cognoms: * 

  

  DNI/NIF: * 

 ocult

  Adreça:  

 ocult

  E-mail:  

 ocult

  Particular * 
Empresa o Institució: 

Comentari / Missatge

    

 


Amunt