Author: Agusti M
E-mail:
Date: 17/5/2016 a las 18:33
Theme: Arbres
Message:

Print

Bon dia a tothom,

Aquest cap de setmana passat he estat a Esterri i m'ha passat una cosa curiosa que voldria compartir. Sempre que parlo d'Esterri (amb admiració) comento que hi ha un canvi de rasant i que quan el superes veus al fons el poble i el majestuós campanar de St. Vicenç, i aquest any no ha estat així, raó? doncs els arbres que hi ha a la recta amb tota la floració tapen el poble. Hi hauria la possibilitat de tallar el brancam, ni que fos 2 metres? (no dic tallar els arbres), penseu que la visió des de lluny era una de les tantes virtuts d'aquest meravellós poble

 


Reply to this message
Back to the Forum

This is the point of discussion:


Message of the City town Forum Arbres  by Agusti M ( 17 - Maig ) You are in this message!