Author: Ve´na
E-mail:
Date: 28/12/2013 a las 18:37
Theme: Aparcament
Message:

Print

Nadal 2013.
En aquestes dates es posa de manifest la manca d'aparcament (i/o la mala senyalització de l'existent)

No sé si hi ha alguna coordinació entre els establiments hotelers i l'ajuntament per tal que aquests indiquin el lloc gratuït més proper d'aparcament (ja que molts establiments no en tenen) i evitar que aparquin davant les entrades de les vivendes, impedint l'accés a la vivenda i als garatges particulars.

 


Reply to this message
Back to the Forum

This is the point of discussion:


Message of the City town Forum Aparcament  by Ve´na ( 28 - Desembre ) You are in this message!