Author: Lluis
E-mail:
Date: 26/8/2012 a las 18:9
Theme: civisme
Message:

Print

Com es que sempre hi ha un cotxe aparcat al accés al riu al costat de les escales que donen al magnific pont, es que ningú pot comentar-li al propietari que es un zona de vianants.

Entenc que deu ser un veí del poble ( ser veí no es se amo ) i com a tal ha de entendre el mal afecta que fa i les molèsties que crea.

Crec que si te sentit comú ha de que aparca a un altre lloc, que no crec que tingui problemes nomes tindrà que caminar 2 minuts mes.

Salut.

Luis

 


Reply to this message
Back to the Forum

This is the point of discussion:


Message of the City town Forum civisme  by Lluis ( 26 - Agost ) You are in this message!

Message of the City town Forum civisme  by Mafi ( 3 - Setembre )